Strecha rodinného domu Budkovce - falcovaná strešná krytina SCHLEBACH LAMINA PREŠOV - plech LPL ELEGANZ RAL 7016 antracit
06. sep 2022

Ako správne kotviť falcovanú krytinu

  • Strechy
  • Doplnky

Správne kotvenie strešnej krytiny je alfou a omegou riadnej funkčnosti strešného plášťa. Je potrebné venovať mu rovnaké percento pozornosti ako strešnej skladbe, snehovým zábranám alebo správnemu odvodneniu.

Falcovaná krytina sa upevňuje k podkladu pomocou pevných alebo posuvných príponiek. Používame pritom dva typy príponiek, a to pevné príponky a posuvné príponky.

Úchytky na strechu

Pevné príponky priamo upevňujú krytinu k podkladu bez možnosti vyrovnania dĺžkového pnutia spôsobeného teplotnou rozťažnosťou. Preto možno krytinové pásy takto pripevňovať do dĺžky max. 3 metrov. 

Pri použití posuvných príponiek je možné realizovať krytinové pásy s dĺžkou od 3 metrov do dĺžky približne 12 metrov. V prípade pásov dlhších ako 12 metrov sa odporúča krytinové pásy prerušiť a dilatačne napojiť. Pri pásoch dlhších ako 3 metre ale nepoužívame iba posuvné príponky, ale kombináciu pevných a posuvných príponiek. Tie sa montujú na tzv. malý falc strešnej krytiny cca každých 25 – 30 centimetrov.

Úchytky na strechu

Pri rozmiestnení oblasti pevných a posuvných príponiek je nutné zohľadniť odporúčanie výrobcu strešnej krytiny a platných noriem. Rozhodujúcí je v tomto ohľade sklon strešnej krytiny. Inak určujeme pevnú zónu pri sklone 10 ° a inak pri sklone 30 °.

Rozmiestnenie príponiek a určenie pevnej zóny si môžeme pozrieť na nasledujúcom obrázku.

Zlom strechy

Ako príklad popíšme sklon nad 30 °.

Na obrázku je pevná zóna príponiek označená oranžovou farbou. Pri sklone nad 30° sa oblasť pevných príponiek realizuje na hornom konci krytinového pásu. Na zvyšnú časť sa musia použiť pevné príponky, ktoré umožnia vyrovnanie pnutia materiálu smerom dole k okapovej hrane.

Autor
Mgr. Tomáš Pápež
Vedúci predajne LAMINA PREŠOV
  • 0911 421 855
  • [javascript protected email address]

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****