Falcovaná strešná krytina SCHLEBACH od LAMINY PREŠOV rodinný dom Budkovce
11. nov 2021

Prečo je pri realizácii strechy dobré a potrebné komunikovať s odborníkmi

  • Strechy

Stále máme v čerstvej pamäti časy, kedy sa do realizácie striech pustil ktokoľvek. Hlavne na vidieku, pri svojpomocnej výstavbe rodinných domov, sa vždy našiel niekto, kto sa nebál výšok a pustil sa do výstavby krovu a jeho pokrytia.

Veď mnohí chlapi sa narodili, obrazne povedané, so sekerou v ruke. Nechceme túto prácu zľahčovať, ale predsa len to mali pokrývači v minulosti jednoduchšie. Strechu nalatovali a pokryli krytinou podľa výberu domácich. K pokrytiu striech bolo treba trochu odvahy, fyzickej zdatnosti a šikovnosti. A ak na dedine niekto pokryl v priebehu rokov strechy niekoľkým známym, stal sa už „fachmanom“.

Dnes je situácia trochu iná. Strechy sú súčasťou tepelného obalu celého domu a ich skladba tomu aj zodpovedá. Ich neoddeliteľnou súčasťou sa stávajú vrstvy tepelnej izolácie, ktoré v záujme ich dlhej a bezporuchovej životnosti, musia byť chránené fóliami. Jeden typ fólie ich chráni pred prenikajúcou vlhkosťou z interiéru a druhý typ pred poveternostnými vplyvmi z exteriéru. Navyše, tento druhý typ strešných fólií umožňuje, aby sa strešný plášť zbavil vlhkosti, ktorá sa v ňom z akéhokoľvek dôvodu ocitla. Toto už ale ovláda málokto a preto strechu v dnešnej dobe nemôžeme zveriť hocikomu.

V našej krajine zaznamenávame posledné desaťročia prudký pokles záujmu o prípravu žiakov v učebných odboroch. Triedy na stredných odborných učilištiach sa začali vyprázdňovať a situácii nepomohlo ani ich premenovanie na „stredné odborné školy“. V porovnaní so situáciou pred dvoma až troma desiatkami rokov klesol počet absolventov v strechárskych remeslách na Slovensku z niekoľkých stoviek ročne na niekoľko desiatok.

Strechári na trhu práce

Strechárov sa na trh práce dostane každoročne približne pätnásť, a najžalostnejšia je situácia s klampiarmi, ktorých býva okolo päť. To sme ešte nespomenuli izolatérov, bez ktorých nie je možné postaviť žiaden dom. Tí sa na Slovensku vôbec nepripravujú už asi dvadsať rokov. Strechárske firmy si potom majstrov v preddôchodkovom veku chovajú ako vo vatičke a zamestnávať musia doslova kohokoľvek, kto je ochotný manuálne pracovať a nemá strach z výšok. Takéto firmy si berú na plecia ťažkú úlohu, lebo svojich zamestnancov musia trpezlivo priúčať všetkým zručnostiam a zasväcovať ich do tajov remesla. Ide o náročný a zdĺhavý proces, za ktorým stojí veľa úsilia i peňazí a je doslova na pleciach každého zamestnávateľa, pretože oficiálny systém celoživotného vzdelávania v tejto oblasti ani napriek viacerým pokusom neexistuje.

O trochu lepšia situácia je v prípade záujemcov z radov živnostníkov, ktorí si chcú rozšíriť okruh svojho podnikania o niektorú z remeselných živností. Doslova „drobnohľadom“ je potrebné hľadať inštitúcie, ktoré sú ochotné previesť záujemcu tzv. rekvalifikačným kurzom, ktorý má obvykle trvanie 500 hodín, a pripraviť ho na skúšku odbornej spôsobilosti, na základe ktorej je možné rozšíriť rozsah podnikania. Otázkou je, kto má čas absolvovať takýto dlhý kurz, keď musí zabezpečiť chod firmy a aj svoju rodinu. Druhou otázkou je, či po 500 hodinách môže byť niekto skutočným remeselníkom v danom odbore. Prax ukazuje, že záujemcovia si čas vo vlastnom záujme chcú nájsť a na pol roka až rok prispôsobia celý svoj život tomuto cieľu. Otázka kvality prípravy je tiež v rukách konkrétneho záujemcu. Veľmi často – takmer vždy – totiž ide o ľudí, ktorí sa s remeslom už stretli, vykonávali ho u svojho zamestnávateľa alebo aj pod hlavičkou niektorej z voľných živností. V takom prípade majú lektori kurzov vo frekventantoch veľmi rovnocenných partnerov, s ktorými môžu ísť naozaj do hĺbky poznatkov. Len vo výnimočných prípadoch sa stane, že o kurzy prejavia záujem nadšenci bez akýchkoľvek skúseností. Inštitúcie realizujúce kurzy sú pripravené aj na takúto alternatívu a počas trvania kurzu sa okrem teoretických základov venujú vo väčšej miere aj praktickej príprave frekventantov a veľmi často sprostredkujú aj absolvovanie praxe v niektorej dobre fungujúcej strechárskej spoločnosti.

Odbornosť v strechárskych remeslách

Aj napriek tomu, že u nás existujú cesty k získaniu odbornosti v strechárskych remeslách, veľmi veľa živnostníkov alebo firiem vykonáva tieto odborné práce len na základe skúseností, bez vzdelania a na tzv. voľné živnosti, kde nie je potrebné preukázať a dokladovať žiadne odborné vedomosti a zručnosti.

Výrobcovia stavebných hmôt na strechy a pre profesijné organizácie si uvedomujú stav, v ktorom sa Slovensko nachádza. Neúnavne organizujú množstvo vzdelávacích podujatí po celom Slovensku, kde si záujemcovia môžu prehlbovať svoje vedomosti a zároveň majú možnosť spoznať novinky z výrobného sortimentu každej firmy. Žiaľ, je až príliš veľa remeselníkov živiacich sa prácou so strechami, ktorí ani len netušia, že ich vedomosti uviazli kdesi v období pred rokom 2000, nevzdelávajú sa a strechy robia jednu za druhou, v duchu starého známeho: „Keď to stačilo vtedy, musí to byť dobré aj dnes…“

Komunikácia s odborníkmi

Ak sa teda v dnešnom príspevku snažíme spoločne nájsť odpoveď na otázku, prečo je dobré pri realizácii striech komunikovať s odborníkmi, je to v dôsledku našej skúsenosti, že do realizácie striech sa púšťajú aj remeselníci bez požadovaných vedomostí a zručností. Tento jav sa objavuje vtedy, keď sa jediným kritériom investora stáva najnižšia cena za strechu. Treba si uvedomiť, že kvalita niečo stojí a podozrivo nízka navrhovaná cena je dôsledkom úsporných opatrení realizátora, ktoré takmer bezvýhradne vedú k nižšej kvalite.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o odbornosti strechárskej firmy realizujúcej vašu strechu, neváhajte a včas zastavte ich práce. Obráťte sa na odborníkov a požiadajte ich o konzultácie. Týchto odborníkov nájdete predovšetkým medzi technickými poradcami výrobcov materiálov, ktoré plánujete do strechy zabudovať. Každý seriózny výrobca ich má zverejnených na svojich webových stránkach. Obrátiť sa môžete aj na niektorú z profesijných organizácií, ktoré tiež poskytujú technické poradenstvo. Pomôcť vám môžu aj v konkurenčnej strechárskej firme. V každom prípade nepodceňujte situáciu. Ide o váš majetok a vaše peniaze, ktoré do neho investujete.

Autor
LAMINA PREŠOV
  • 051 77 323 83
  • [javascript protected email address]

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****