Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

EXTENZÍVNE ZELENÉ STRECHY

Extenzívne zelené strechy vznikajú extenzívnym ozelenením strechy.

Extenzívne ozelenenie je tvorené nenáročnými rastlinami, prevažne nízkeho vzrastu, pochôdznymi iba v rámci kontroly a údržby plochy. Cieľom extenzívneho ozelenenia je prírode blízko založená vegetácia s nepatrným plošným zaťažením a minimálnou potrebou starostlivosti. Pre vytváranie porastu nachádzajú najčastejšie uplatnenie rôzne druhy rozchodníkov (Sedum). Možno tak vytvárať rastlinné spoločenstvá doplnené o suchomilné byliny.

 

 

files/lamina/produkty/zelene strechy/2. zelene strechy.jpg

 

Výhody :

  1. Minimálna údržbovosť.
  2. Nízke plošné zaťaženie konštrukcie strechy.