Správne odvetranie strechy Lamina Prešov
30. júl 2019

Správne odvetranie strechy

 • Strechy

Správne odvetranie strechy je základným predpokladom jej dlhej a bezproblémovej životnosti. Za žiadnych okolností ho nepodceňujte. Správne odvetranie strechy ovplyvňuje životnosť nielen krytiny, ale aj celého strešného plášťa. Preto výrobcovia podmieňujú garanciu na strešnú krytinu dodržaním aplikácie predpísaného počtu odvetrávacích prvkov alebo iným vhodným spôsobom, tak aby sa dosiahlo normou požadované odvetranie.

V niektorých prípadoch pomôže inštalácia prevetrávacích otvorov v oblasti hrebeňa, na ktoré sa pri realizácii plechových veľkoformátových striech často zabúda, prípadne túto problematiku nerieši ani samotný distribútor takýchto krytín. Dodatočne nainštalované prevetrávacie otvory v oblasti hrebeňa umožnia mase vzduchu, ktorá vnikla do strešného priestoru, tento priestor bez problémov opustiť, čo vedie k zníženiu tlaku vzduchu na krytinu z jej spodnej strany a zníženiu hlučnosti krytiny.

 

Správne odvetrávanie strechy - Strechy a strešné krytiny, fasády, odkvapový systém | LAMINA Prešov

Čo je dobré si zapamätať

 • Prievan pod strechou je vo všeobecnosti užitočný.
 • Vetracia medzera medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou priaznivo pôsobí na úžitkové vlastnosti strechy.
 • Vetraciu medzeru medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou je nutné zhotoviť podľa príslušných noriem, ktoré zohľadňujú typ použitej krytiny, sklon strechy a dĺžku prevetrávanej strechy, resp. vzdialenosť medzi nasávacími a odvádzacími otvormi v streche.
 • Tepelnú izoláciu je nutné chrániť pred vnikaním vetra vetrotesným vyhotovením poistnej hydroizolácie.

 

Správne odvetranie strechy Lamina Prešov

Na čo slúži vetranie strechy

Úlohou vetrania je:

 • Odvádzanie zabudovanej vlhkosti z vrstiev strešného plášťa – zabudovaná vlhkosť nám ostala v strešnom plášti po realizácii strechy. Vlhkosť sa nachádza v drevenom krove, debnení, tepelnej izolácii, betónovom potere na stropnej konštrukcii a podobne.
 • Odvádzanie vonkajšej vlhkosti, ktorá prenikla do strešného plášťa – je to vlhkosť, ktorá prenikla do strešného plášťa z exteriéru netesnosťami v strešnej krytine. Táto vlhkosť v kvapalnom skupenstve odteká po poistnej hydroizolácii, vlhkosť v plynnom skupenstve je odvádzaná vetraním strešného plášť
 • Odvádzanie vlhkosti, ktorá prenikla do strešného plášťa z interiéru a zamedzenie kondenzácie vodnej pary v strešnom plášti – prevádzkou domácnosti, prípadne inými činnosťami, sa do ovzdušia dostáva množstvo vodných pár, ktoré môžu dosiahnuť objem niekoľkých litrov až desiatok litrov vody za deň. Táto para môže kondenzovať v materiáloch strešného plášťa, nahromadí sa v nich a negatívne ovplyvňuje životnosť konštrukcie. Môže zapríčiniť vznik plesní v konštrukciách, vytvárať tepelné mosty, znefunkčniť tepelnú izoláciu a pod. Predísť prieniku vlhkosti z interiéru do podstrešného priestoru nám pomôže kvalitne navrhnutá a zhotovená parozábrana, ktorej spoje a napojenia na prestupujúce konštrukcie budú dôkladne prelepené a utesnené.
 • Vyrovnanie teploty v krytine – vyrovnanie teploty v krytine je ďalšou veľmi dôležitou úlohou vetrania. Zabezpečuje rovnomerné roztápanie snehu a zamedzuje vzniku ľadových bariér pri odkvape strechy. Vetraním nevzniknú veľké rozdiely teplôt v krytine, sneh a ľad sa bude roztápať rovnomernejšie ako pri nevetranej streche.
 • Zabezpečenie rovnomernej teploty v strešnom plášti – je ďalšou úlohou, ktorej splnenie očakávame od vetrania strešného plášťa. Vyrovnaním teplôt v strešnom plášti predídeme vzniku napätí v materiáloch. Zvlášť náchylné na prejavy napätia v materiáli sú plechové krytiny.
 • Odvádzanie nahromadeného tepla v strešnom plášti vplyvom slnečného žiarenia – táto požiadavka súvisí s čoraz teplejšími letami v našich zemepisných šírkach a prehrievaním podstrešných priestorov. Otázka riešenia problémov s nadmerným teplom v letných mesiacoch je oveľa dôležitejšia a naliehavejšia ako problematika chladu. Štatisticky sa dotýka podstatne dlhšieho obdobia, čo si len málokto uvedomuje. Správnym vetraním sa vyhneme nadmernému prehrievaniu strešného plášť Prúdenie vzduchu vo vzduchovej medzere pod krytinou je vďaka rozdielnosti tlaku, teplôt a prevýšenia medzi privádzacím a odvádzacím otvorom v streche zabezpečené aj pri bezvetrí.
 • Vyrovnanie tlakov spôsobených vetrom pri búrkach – dostatočne navrhnutá vetraná vrstva ochraňuje vrstvu tepelnej izolácie pod krytinou, ktorá by vplyvom rozdielov tlakov počas búrkových javov bola náchylná k nasávaniu vlhkosti.
Autor
LAMINA PREŠOV
 • 051 77 323 83
 • [javascript protected email address]

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****