vikier na šikmej streche
30. sep 2021

Čo by sme mali vedieť o vikieroch na streche

  • Strechy

Vikier je vertikálny okenný otvor, začlenený do šikmej strechy. Je tvorený samotnou okennou konštrukciou, stienkami a zastrešením. Vikier môže byť osadený do šikmej strechy akéhokoľvek tvaru.

Strešné vikiere slúžia najmä na osvetlenie a vetranie strešných priestorov. Zároveň plnia aj estetickú funkciu, pretože sú príčinou väčšej členitosti striech a dotvárajú celkový vzhľad domu. Preto je dôležité ich rozmery a počet prispôsobiť rozmerom strechy. Stavebníci často uvažujú nad vikierom v podkroví nielen z hľadiska estetiky, osvetlenia a vetrania, ale najmä v súvislosti so zväčšením využiteľnej obytnej plochy podkrovia.

Výhody vikierov

Výhodou vikierov oproti strešným oknám je ich vertikálna poloha, takže takéto okno môžete otvoriť aj keď prší alebo sneží a ich údržba je ľahšia. Vikiere umožňujú vytvoriť a využívať parapet, na ktorom môžete pestovať kvety alebo vytvoriť francúzske okno či malú strešnú terasu.

Nevýhody vikierov

Nevýhodou vikierov je to, že oproti strešným oknám, svojim vertikálnym umiestnením prepúšťajú menej svetla. Zároveň sú náročné aj na riešenie detailov a vyžadujú odborné zhotovenie, preto sú v porovnaní so strešnými oknami finančne náročnejšie.

Typy vikierov

Z architektonického a konštrukčného hľadiska možno vikiere riešiť viacerými spôsobmi (viď. obrázok): sedlové a valbové vikiere ako strešné domčeky (a, c, d); pultové vikiere (b, e); vikiere „volské oko“ (f); rôzne iné tvary (g, h).

 

 

Tieto základné tvary vikierov majú viacero variantov. Niektoré vikiere môžu svojím zaujímavým tvarom dať domu jedinečný vzhľad. Napríklad bočné plochy strešných domčekov, teda líca vikierov, nemusia byť len murované, ale môžu byť zhotovené napríklad zo skla. Čelná stienka nemusí byť rovná, ale môže byť napríklad oblá, či zalomená. Umiestnenie čelnej steny vikierov môže byť riešené tak, že stena lícuje s obvodovým murivom domu. Taktiež môže byť včlenená do strešnej konštrukcie alebo zapustená tak, že vznikne balkón alebo terasa.

Krytina na vikier

Krytina použitá na vikier by mala byť z rovnakého materiálu ako krytina zvyšku strechy.  Menšie alebo tvarovo zložitejšie vikiere sa pokrývajú veľmi často plechovou drážkovanou (falcovanou) krytinou, ktorou je možné upraviť aj ich bočné steny, pretože striešky vikierov majú naviac, pomerne často, veľmi nízky sklon. To si vyžaduje zrealizovať dodatočné opatrenia na zabezpečenie vodotesnosti ich strešného plášťa.

Pri vikieroch je tiež veľmi dôležité správne navrhnúť a zhotoviť napojenie vikiera na rovinu strechy. Pri maloformátových strešných krytinách sa prechod medzi strešnou a vikierovou rovinou zhotoví ako pokryté úžľabie. Častejšie sa však využíva úprava úžľabia pomocou úžľabného oplechovania.

 

 

Pri väčšej ploche striešky pultového vikiera treba vyriešiť odvodnenie tejto striešky pomocou žľabu, umiestneného na čelnej strane vikiera, pričom odpadový zvod sa odvedie po jednej z bočných stien. Pri menších pultových vikieroch a ostatných typoch vikierov sa dažďová voda presmeruje okolo nich. Tento fakt však môže, najmä pri zamŕzaní vody v zime, spôsobiť vzdúvanie v napojeniach úžľabí.

Navrhovanie a realizácia vikierov si vyžaduje zladenie úkonov viacerých remeselníkov. Preto sa vikiere začali vyrábať aj priemyselne, v podobe prefabrikátov. Tie sú v porovnaní s remeselne zhotovenými vikiermi lacnejšie, avšak pri ich výbere ste obmedzení tvarom prefabrikovaných vikierov.

Autor
LAMINA PREŠOV
  • 051 77 323 83
  • [javascript protected email address]

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****